Куб

Пост.

Оказывается, очень давно тут не писал ничего. Скоро будет большой пост про Крым.
Куб

Переход в 470-694 МГц.

Сегодня в Литве все муксы перешли в диапазон 470-694 МГц. Полностью освободился диапазон 694-862 МГц для 5G. В Вильнюсе опять первая тройка ТВК: 31, 38, 48, как и было в начале 1990-х гг. То есть примерно имеем 30-летний цикл у телевидения.
Куб

Иван Майлов

Иван Захарович Майлов (настоящее имя Хада; 16 сентября 1937, Таганрог - 20 марта 2000, Грозный) - советский эстрадный артист - менестрель-банджист. Исполнял песни как на русском, так и на языках племён Западной Африки, преимущественно в жанре фолк-джаза.
Биография
Родился в семье выходца из Западной Африки Захи Майлова (Захар Моисеевич) (1911-1938), и Натальи Афанасьевны Опанасенко (1913-1982), семья которой переехала из Донецка в Таганрог в конце 1920-х. Захи Майлов происходил из народности йоруба. Родился на границе Нигерии и Дагомеи в 1911 году (год рождения условен, сам Хада говорил, что отец хорошо помнил события конца 1910-х). В юности с компанией подростков бежал в Испанское Марокко, затем перебрался в Международную зону Танжер, а оттуда переехал в Испанию. В Испании стал известным банджистом, изъездил всю Испанию и Португалию. Примкнул к испанским коммунистам, прибыл в составе их делегации в СССР. В Советском Союзе познакомился с Н. А. Опанасенко. Вместе с ней завёл семью, но был в годы Гражданской войны в Испании направлен туда из СССР как военный специалист-интернационалист. Пропал без вести в Битве на Эбро. Хада (Иван) единственный из всех детей продолжил дело отца и стал менестрелем-банджистом. Талантливый самоучка, он, вскоре после окончания школы, организовал свой первый ансамбль. Вокалисткой ансамбля стала его жена Тетардия Нейрус, дочка друга Захи Майлова Эуфербия Нейруса, вместе с которым он бежал из Нигерии. В своём творчестве создал своеобразный синтез музыки южной России, Северного Кавказа и африканских мотивов. Со своим ансамблем "Джаз-племя" объездил многие города и станицы, в 1980-е и в первой половине 1990-х побывал на гастролях за рубежом, в Венгрии, Румынии, Чехословакии и на Кубе. Отличался агрессивным стилем игры на банджо, мог также играть на балалайке, гитаре и лютне. Во многом популярности ансамбля способствовал уникальный голос его супруги Тетардии. Она была способна охватить до 4 октав. Иван Майлов скоропостижно скончался на гастролях в Грозном. Так как по обычаям его племени тело покойника предают земле в том месте, где он умер, то его похоронили на православном кладбище в Грозном. Однако осенью 2000 года могила была полностью уничтожена прямым попаданием фугаса во время Второй чеченской войны.
Куб

Новое про старое - отключение 11 твк в Вильнюсе 01.06.1988

Сначала статья.
TELEVIZIJOS SIŲSTUVAS BUS IŠJUNGTAS
Šio rašinio pradžioje – pagrindinė žinia: nuo birželio 1 dienos Vilniaus TVR stotyje bus visai išjungtas vienas iš siųstuvų, kuris iki šiol 11 kanalu transliavo antrąją sąjunginę televizijos programą. Ją Vilniaus mieste ir jo aplinkiniuose rajonuose dabar bus galima priiminėti tik decimetrinių bangų diapazono (DMB) 31 kanalu. O išjungtasis nedidelės galios siųstuvas, beje, jau gerokai senstelėjęs ir, galima sakyti, atitarnavęs savo laiką, keletą metų buvo vien dubleris. Mat CTV antrąją programą sykiu transliavo (ir tebetransliuoja) naujas, daug didesnių išgalių DMB siųstuvas.
Kodėl paskelbtoji žinia turėtų būti svarbi Vilniaus TV žiūrovams? Sutinkame , kad nevisiems, o tik tiems, kurie iki šiol antrąją sąjunginę TV programą priiminėjo 11 kanalu. Jiems, be abejo, dabar atsiras papildomų rūpesčių.
Matyt, visi žino, jo TV programą galima gerai priiminėti tik tada, jei visos techninių priemonių grandys yra geros kokybės: TV siųstuvai ir perdavimo anteninės sistemos, priėmimo antenos (taip pat, jei reikia, ir anteniniai stiprintuvai, konverteriai), įvadas iki televizoriaus ir, aišku, pats televizorius. Apie siųstuvus ir jų antenines sistemas čia, regis, neverta kalbėti, šia technika rūpinasi profesionalai – ryšių inžinieriai.
Žmonėms daugiausia rūpesčių būva dėl TV kolektyvinių priėmimo sistemų, kurios turi būti įrengtos miestų daugiabučiuose namuose. Ypač tada, kai bent kiek pasikeičia TV transliavimo sąlygos. Taip, kaip šiuo – aptariamuoju – atveju.
Ką dabar galima būtų patarti Vilniaus zonos TV žiūrovams, kurie iki šiol antrąją sąjunginę programą žiūrėjo 11 kanalu?
Iš pradžių reikėtų įsitikinti, gal šią programą puikiai galima matyti ir kitu kanalu, nes gyvenamajame name jau yra gerai įrengtos kolektyvinės TV priėmimo sistemos ir tereikia vien prijungti prie jų savo televizorių. (Tai, beje, gana greitai gali atlikti Vilniaus radiotechninių patarnavimų įmonės meistrai, dispečerinės tel.: 77-65-65.) Taigi siūlytume pasikalbėti su kaimynais.
Jei tinkamos kolektyvinio priėmimo sistemos dar neįrengtos, reikia, kad būtų fondo eksploatavimo tarnybos, namų kooperatyvai, žinybos, kurioms priklauso namai, skubiai kreiptųsi pagalbos į aukščiau nurodytą įmonę. Dar, matyt, verta priminti, jog TV žiūrovams reikės mokėti tik už įvadą iš laiptinės iki televizoriaus. O visos kitos išlaidos – iš kooperatyvo, žinybos, BFET lėšų. Ir dar viena pastaba: prie tokių kolektyvinio TV priėmimo sistemų galima prijungti bet kurios laidos ir modelio televizorius (juose gali ir nebūti decimetrinių bangų diapazono blokelio-selektoriaus).
Kai kuriuose miesto kooperatiniuose namuose kolektyvinio TV priėmimo sistemas įrengė ne Radiotechninių patarnavimų įmonės meistrai, nes, kooperatyvo vadovų nuomone, taip esą pigiau. Jei visos trys TV programos matomos gerai, aišku, jokių klausimų nekyla. Tačiau dažniausiai dėl priėmimo kokybės galima pareikšti daug pretenzijų. Tada žmonės turi teisę reikalauti, kad vis dėlto būtų (už viso kooperatyvo lėšas, o ne vien už tų, kurie kreipėsi) įrengtos tinkamos TV kolektyvinio priėmimo sistemos.
Reikia pasakyti, kad Vilniaus aplinkiniuose rajonuose (maždaug 40 kilometrų spinduliu), taip pat ir daugelyje miesto vietovių (tiesioginio matomumo zonoje, jei nėra kliūčių TV bokšto link) galima antrąją sąjunginę TV programą priiminėti ir DMB diapazono 31 kanalu. Aišku, tada turi būti individuali (DMB 31 kanalo) antena (lauko – užmiesčio vietovėje, kambarinė – miesto daugiabučiame name), be to, privalu, kad televizoriuje būtų DMB blokelis (ar visabangis TV kanalų selektorius). Jei televizoriuje šio blokelio nėra, bet numatyta vieta jam įmontuoti, - galima kreiptis aukščiau nurodytu telefonu, ir atėję meistrai jūsų namuose (o ne taisykloje, vadinasi, nereikės į ją vežti aparato) viską sutvarkys. Tik labai senuose televizorių modeliuose nenumatyta vieta DMB blokeliui įmontuoti, tuosyk televizorių perdirbimui reikės vežti į taisyklą.
Štai bene ir visi patarimai.
Gal kai kam susidarys įspūdis, jog apie visa tai jau buvo rašyta anksčiau. Tikrai TV priėmimo reikalai sostinėje „Kalba Vilnius“ puslapiuose buvo nagrinėjami įvairiomis progomis bei aspektais jau... dešimt metų. Ir galima tvirtinti, jog Vilniuje anteninis ūkis apskritai jau įrengtas neblogai (aišku, palyginti su kitais respublikos miestais). O dabar rūpesčiai (kaip priimti antrąją sąjunginę TV programą) užgrius tik... atsilikėlius. Juk dar 1978 metais buvo patvirtintas atitinkamas potvarkis, kad 1981 metais bus išjungtas 11 kanalo TV siųstuvas. Tai, beje, daroma tik dabar. Per septynerius metus, žinoma, galima buvo viską sutvarkyti.
Jau netolimoje ateityje, reikia manyti, Vilniuje bus transliuojama dar viena TV programa (irgi DMB diapazone), taigi ją pirmiausia matys ten, kur jau įrengtos tinkamos TV priėmimo sistemos.
Andriejus STEPONAVIČIUS
KALBA VILNIUS Nr. 22
1988 m. gegužės 27 d.

В статье говорится, что, наконец, будет отключен передатчик 11 твк в Вильнюсе 01.06.1988. Наконец-то! Ведь есть же передатчик на 31 твк. Но там дециметровые волны! Не у всех тогда была возможность их принимать. Транслировали 2-ую программу ЦТВ. 31 твк до сих в строю в Вильнюсе, на нём транслируют цифровой пакет польских каналов. В конце статьи пишется, что вскорости заработает и второй передатчик на ДМВ. Это будет 38 твк, он заработает в конце июля 1989 года. То есть обещанного в статье ввода в эксплуатацию пришлось ждать больше года. На нём стали транслировать программу Ленинградского ТВ. 38 твк сейчас в резерве, с него начнётся трансляция цифрового пакета коммерческих программ Литвы с 01.06.2021 в связи с освобождением диапазона под 5G. Будет отключён 57 твк.
В Вильнюсе в системах коллективного приёма 31 твк коммутировался в 10, а 38-й твк - в 7.
Куб

Неделя в Литве.

Приехал на родину неделю назад. Прилетел стыковым рейсом из Москвы через Ригу в Вильнюс. Немножко нарушил условия нахождения в транзитной зоне аэропорта Риги. Но рейс стыковой, не транзитный, надо было получать багаж самому. В итоге пришлось проходить контроль два раза.
В Рижском аэропорту всё закрыто. Поесть негде. Спас Narvesen - есть вкусные бутерброды, и много хорошего пива в duty-free.
В Вильнюсе в аэропорту стоял длиннющую очередь на выход из здания - проверяли ковид-документы.
В Литве постепенно всё открывается.
Куб

Windows 10 2004

Почему, спросите вы, я публикую вновь ссылки на довольно устаревшие iso? Или не устаревшие?! Нет, конечно нет. Сейчас идёт всё время улучшение обвязки и тюнинг этой ОС. А ядро всё равно остаётся от 2004 - 19041.vb_release.191206-1406. То есть можно иметь инсайдерскую сборку от декабря 2019, и считай, что это последняя. Раньше версии ядра менялись, было очень много глубинных перемен. Сейчас их нет как таковых. Я выложу новые сборки только с новым ядром. Новых сборок с текущим ядром выкладывать не буду - не вижу смысла в этой чехарде. Сейчас можно спокойно обновиться с 19041 на 19043. Но это минимальные изменения. Говорят, в этом году осенью будет новое ядро - 21327?. Вот его и выложу. А потом буду выкладывать только сборки с новым ядром. Поэтому и файлы языковых интерфейсов у них одни и те же.
Windows 10 Business Editions 64-bit - https://disk.yandex.ru/d/cQY0jq_RfDf9-w
Windows 10 Business Editions 32-bit - https://disk.yandex.ru/d/jcEGk2vAlOx0vA
Windows 10 Consumer Editions 64-bit - https://disk.yandex.ru/d/XitRYiNyPmk0xg
Windows 10 Consumer Editions 32-bit - https://disk.yandex.ru/d/5DiHRO98hzJvvQ
Windows 10 Language Pack - https://disk.yandex.ru/d/ZdH2vRgq8mwoig